Galeria portalowa
Działka budowlana przy Al. Armii Krajowej
2013-08-12 11:17:33

Powierzchnia


0.4226 ha

Opis nieruchomości


Nieruchomość gruntowa zagospodarowana infrastrukturą tj. ciągami pieszymi z kostki brukowej, schodami wraz ze słupami oświetleniowymi.Opis lokalizacji


Lokalizacja GPS: 51° 2' 57.15" N 21° 4' 55.10" E

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta, w kompleksie działek zagospodarowanych jako tereny rekreacyjne i zieleń miejska. W pobliskim sąsiedztwie odsłonięcie geologiczne „Skałki”, parking, Galeria "Skałka” oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Od strony południowej przylega do pasa drogi wojewódzkiej – Alei Armii Krajowej. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt regularnego wieloboku. W roku 2011  na tej nieruchomości wybudowano ciągi piesze, schody terenowe (trójstopniowe – 2 szt i sześciostopniowe - 1 szt.), oświetlenie terenowe z siedmioma lampami, oraz utwardzono miejsca, na których ustawiono ławki parkowe. Pozostała część nieruchomości stanowi trawnik z krzewami ozdobnymi. Przez opisaną nieruchomość przebiegają odcinki uzbrojenia podziemnego: kable elektryczne i oświetleniowe.Stan prawny


Własność Gminy Starachowice

Forma zbycia


Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznaczenie


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu B3 – CENTRUM - „MANHATAN” na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic – ul. Staszica, Kopalnianej i Alei Armii Krajowej, zatwierdzonym Uchwałą Nr I/7/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 76, poz. 1038 z dnia 20 marca 2006 r. - nieruchomość oznaczona numerami działek ewidencyjnych nr 1336/29 i 1336/33 znajduje się na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem - „U-8 usługi centrotwórcze z zakresu handlu, gastronomii, administracji, preferowana funkcja związana z sąsiedztwem parku i rekreacji” oraz symbolem „EE-2” - miejsce orientacyjnej lokalizacji stacji transformatorowej, związanej z realizacją usług w obszarach U-8 i U-4. Uściślenie lokalizacji następuje w projekcie zagospodarowania terenu inwestycji usługowych”.Uzbrojenie


Teren ze spadkiem w kierunku południowym, posiada dostęp do następujących sieci: elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, telefonicznej oraz możliwość przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.Oznaczenia geodezyjne


Działki  Nr ewid. 1336/29 i 1336/33 o łącznej pow. 0,4226 ha, Al. Armii Krajowej (obręb 02).

Założona księga wieczysta nr KI1H/00000708/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.Kontakt


Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45    27-200 STARACHOWICE

Telefon (41) 273-82-24; (41) 273-82-58

NIP Gminy Starachowice: 664-19-09-150     REGON Gminy Starachowice: 291009892

Skrzynka podawcza: nieruchomosci@um.starachowice.plPołożenie na mapie